NYT LANDBRUGSSPIL TIL UNGE MANGLER SPONSOR 

gameplayers_3-ok

Spillet Fremtidens Landbrug vers. 2.0 bliver et computerunderstøttet rollespil for unge – især eleverne i Folkeskolens 8-10. klasse og på erhvervsskolerne, men i anden række også for gymnasieeleverne. Spillet skal kunne bruges i bl.a. samfundsfag, biologi og naturgeografi. Selv om det bliver målrettet skoleelever og unge under uddannelse, vil det dog også kunne spilles af alle andre, som har lyst til at lære mere om landbrugets dilemmaer og diskutere dem på en seriøs og kvalificeret måde.

Spillet skal handle om landbrug, fødevareproduktion, miljø og økonomi. Det bliver et sjovt og engagerende læringsspil om obligatoriske emner i undervisningen, som eleverne ofte opfatter som kedelige, tunge og svært tilængelige. Spillet styrker fagligheden på væsentlige punkter. Desuden klæder det de unge på til at engagere sig i debatten om fremtidens landbrug og forstå, hvorfor den er vigtig. I spillet leger de med at bytte kasketter og oplever dermed indefra, hvordan landmanden, miljøaktivisten, politikeren og industriens mand tænker og argumenterer. Det ruster dem til at blive lyttende, vidende og tænkende deltagere i en demokratisk debat.

Det nye spil skal bygge videre på erfaringerne fra et pilotprojekt gennemført fra 2013 til 2016  af det Økologiske Råd i samarbejde med forskere fra Aarhus og Københavns Universiteter. Arbejdet med spillet var oprindeligt en del af et større projekt – Fremtidens Landbrug – finansieret af Veluxfonden.

Den første version af spillet, der er at betragte som en  proto-type (testversion), blev afprøvet med stor succes af hundredevis af gymnasie- og landbrugsskoleelever rundt om i  landet og på Efterskolen EPOS. I januar 2015 blev det desuden præmieret med EU-kommissionens førstepris som  mest innovative formidling af landbrugspolitiske emner i 2014. The CAP Communication Award.

Projektet Fremtidens Landbrug er afsluttet og midlerne brugt, men erfaringerne og den første version af spillet er et godt fundament for det nye spil. Der er mere end nogensinde brug for en vidensbaseret debat om landbrugets fremtid og fremtidens landbrug og for en konstruktiv og gensidigt respektfuld dialog mellem landbruget og resten af samfundet. Det kan spillet være med til at ruste unge så vel som ældre til at tage del i.

Vi søger støtte til

  • at redesigne og optimere spillet digitalt og visuelt
  • at producere en app til spillet på mobiltelefon
  • at skabe en spilportal, som appellerer til målgrupperne
  • at producere videoer, der gør spillet sjovere og nemmere
  • at gøre spillet tilgængeligt på en server, som tillader stor aktivitet
  • at ny- og videreudvikle elev-materialerne
  • at tilpasse spillet så det inkluderer folkeskolens ældste elever i målgruppen
  • at gøre spillet brugbart og tilgængeligt for voksne, som vil diskutere landbrug og miljø
  • at relancere og markedsføre spillet
Udgivet i Om projektet | Skriv en kommentar