Anbefalinger

En række forskere og undervisere, som har været involveret i udvikling eller afprøvning af prototypen Spillet Fremtidens Landbrug vers. 1.0, anbefaler udviklingen af spillet Fremtidens Landbrug vers. 2.0 som bygger på erfaringerne fra pilotprojektet. Det samme gør Det Økologiske Råd, som tog initiativ til udviklingen af første version af spillet, og som har overdraget rettighederne til projektgruppen bag Fremtidens Landbrug vers. 2.0.

Anbefalere


Martin Merrild
Formand for Landbrug & Fødevarer
Deltager i lanceringen af Spillet Fremtidens Landbrug vers. 1.0

Anbefaling af spil om fremtidens landbrug

Som formand for Landbrug & Fødevarer anbefaler jeg en videreudvikling af spillet Fremtidens Landbrug. Jeg var selv i sin tid med ved lanceringen af den første udgave af spillet på Rungsted Gymnasium, hvor jeg var inviteret til at spille landmandens rolle.

Det var min oplevelse, at spillet er et godt redskab til at engagere unge både på landbrugsskoler og i gymnasier i en nuanceret debat om landbrug og miljø. For at kunne være med, må eleverne i mange tilfælde sætte sig ind i holdninger, de ikke nødvendigvis selv deler.

Det er et sympatisk træk ved spillet og medvirkende til at gøre det egnet som et seriøst lærings- og diskussionsredskab, hvor unge uden for landbruget kan opnå en bedre forståelse for landmandens situation og vilkår og for erhvervets behov. Samtidig kan det være et redskab til at lære unge på landbrugsskolerne at begå sig i diskussionerne med aktører uden for erhvervet og forstå rationalet bag synspunkter og argumenter, de er uenige i.

Den danske diskussion om landbrug og miljø er tit både meget polariseret og følelsesladet. Derfor er jeg positiv over for forsøget på at udvikle et redskab, som kan fremme en vidensbaseret og gen-sidig respektfuld debatkultur om landbrugs- og miljøpolitiske emner.

Læs hele anbefalingen her


Tommy Dalgaard
Professor MSO.  Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet Foulum
Faglig sparringpartner på Spillet Fremtidens Landbrug vers. 1.0

Anbefaling af spil om fremtidens landbrug

Under det Velux Fond finansierede projekt om fremtidens landbrug deltog vi på Institut for Agroøkologi ved Aarhus Universitet i den meget perspektivrige udvikling af en prototype af et internet- og rollebaseret læringsspil til landbrugsskolerne og gymnasiet. Spillet vandt bl.a. den prestigefyldte EU CAP Communication Award 2014.

Jeg kan stærkt anbefale og vil støtte, at der bygges videre på erfaringerne og materialerne, og at der skabes et nyt spil efter samme model eller at prototypen videreudvikles, så spillet bliver mere professionelt, nemmere at gå til og målrettet 1) folkeskole og er-hvervsskoler 2) debatfora i den almene offentlighed.

Læs hele anbefalingen her


Søren Bøye Olsen
Lektor Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi, Københavns Universitet
Faglig sparringpartner på Spillet Fremtidens Landbrug vers. 1.0

Jeg og flere af mine kolleger ved Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi på Københavns Universitet har været involveret i projektet Fremtidens Landbrug og var sammen med forskere fra Aarhus Universitet i Foulum med til at kvalitetssikre den første version af Spillet Fremtidens Landbrug (vers. 1.0).

Vores foreløbige erfaringer med prototypen af spillet afprøvet på skoleelever er, at det konceptuelt er særdeles velegnet som et lærings- og debatskabende værktøj, der får deltagerne til på egen krop at opleve forskellige synspunkter, prioriteringer, forhandlinger, kompromiser og politisk beslutningstagning i relation til den fremtidige brug af det åbne land i Danmark.

Det er dog også vores indtryk, at spillet kan udvikles yderligere teknisk såvel som indholdsmæssigt for at gøre det endnu mere brugervenligt og virkelighedsnært. Desuden er der tydeligt potentiale for at videreudvikle spillet, så det også målrettes den bredere offentlighed og ikke kun skoleelever.

Læs hele anbefalingen her


Christian Ege og Leif Bach Jørgensen 
Hhv. sekretariatsleder og landbrugsfaglig medarbejder i Det Økologiske Råd 
Initiativtagere og ejere af spillet Fremtidens Landbrug vers. 1.0

Det Økologiske Råd har siddet for bordenden i projektet ’Fremtidens landbrug’ fra 2012 til 2016. Formålet med projektet har været at skabe nye visioner for fremtidens landbrug.

Spillet bidrager med en fantastisk indsigt i de forskellige interesser, der rører sig omkring produktionen, og det bidrager på et solidt fagligt grundlag til en forståelse af, hvorledes man via en demokratisk proces kan arbejde frem mod bæredygtige løsninger. Spillet giver de unge mulighed for at lære om landbrug, miljø, klima og natur på en ny og spændende måde, hvor der specielt er fokus på de store sammenhænge.

Det Økologiske Råd er meget stolte af, at vi med computerspillet ’Fremtidens Landbrug’ vandt EU-Kommissionens pris for bedste formidling af landbrugspolitiske emner i 2014 i kategorien innovativ kommunikation.

Vi vil stærkt anbefale, at spillet videreudvikles og bliver tilgængeligt igen.

Læs hele anbefalingen her


Susanne Joel Pedersen
Lærer i samfundsfag ved Asmildkloster Landbrugsskole 
Spillede Fremtidens Landbrug vers. 1.0 med flere testklasser

Anbefaling af spil om fremtidens landbrug

På Asmildkloster Landbrugsskole har vi tidligere anvendt spillet i forbindelse med Samfundsfag C ved EUX-forløb, hvor vi har mellem 25-40 elever pr. hold.

Spillet giver en enestående chance for at arbejde tværfagligt og samtidig arbejde med elevernes holdninger, forforståelse og tilegnet viden i forhold til landbrugets samspil med det øvrige samfund.

Spillets indhold af dilemmaer og konsekvenser har givet eleverne mulighed for at skabe og deltage i nogle gode diskussioner om deres erhverv og offentlighedens syn på landbrugserhvervet.

Vi kan kun anbefale en videreudvikling af spillet.

Læs hele anbefalingen her


Charlotte Skotte Møller
Lektor  i naturgeografi og samfundsfag, Rungsted Gymnasium
Spillede Fremtidens Landbrug vers. 1.0 med elever i 1. og 2. G

Fremtidens landbrug er et særdeles lærerigt rollespil, som jeg varmt kan anbefale. Jeg har anvendt det i min undervisning i naturgeografi i gymnasiet med stort udbytte for mine elever.

Først og fremmest får eleverne bragt deres viden om centrale faglige begreber i spil. Spillets tværfaglige tilgang ligger fuldstændig i tråd med undervisningen i naturgeografi, der netop altid arbejder tematisk med aktuelle emner og problemstillinger.

Derudover får eleverne gennem rollespillet afprøvet kunsten at forhandle og ført det talte demokrati ud i livet. Spørgsmålet om fremtidens landbrug bliver vedkommende og relevant for eleverne, som derved aktiveres og motiveres til at lære mere og sætte landbruget ind i en bredere omverdensforståelse.

Det er mit store håb at fremtidens unge igen kan få lov til at diskutere landbrugets fremtid med udgangspunkt i spillet Fremtidens Landbrug.

Læs hele anbefalingen her


Nina Tofte Hansen
Cand. agro & biologilærer på Efterskolen EPOS
Spillede Fremtidens Landbrug vers. 1.0 med 65 elever fra 8., 9. og 10. klasse.

De lærere, som deltog i afviklingen af Fremtidens Landbrug var imponerede over de gode diskussioner på højt fagligt niveau, som spillet genererede. Efter kort tid med Fremtidens Landbrug formåede eleverne at anvende og forholde sig kritisk til vigtige, faglige begreber som “pesticider”, “energiafgrøder”, “biodiversitet” med mere.

Spillets gruppearbejde- og rollespilselementer fungerede rigtig godt og opmuntrede til stort engagement blandt eleverne, hvilket var særligt markant hos de elever, som ikke kommer meget til orde i forbindelse med traditionel klasseundervisning. Spillet genererede nogle fine og meget reflekterede små taler fra hvert hold om, hvad de havde stemt, hvorfor, og hvordan det var gået. Fagligt set var det nogle interessante reflektioner.

Læs hele anbefalingen her

Reklamer