Fire spillere

2_Four characters

Spillet Fremtidens Landbrug  vers. 2.0 skal lige som den oprindlige version spilles i grupper med fire deltagere i hver.

Hver spiller har en rolle, som han eller hun skal indentificere sig med. I første version af spillet var det en landmand, en miljøaktivist, en lokalpolitiker (borgmester) og en direktør fra agro-industrien. Samme struktur vil blive videreført i vers. 2.0.

Den enkelte spiller skal helst have en rolle, som han eller hun ikke er enig med i forvejen. Et af formålene med spillet er nemlig, at spillerne skal blive i stand til at sætte sig ind i andres synspunkter, forstå andres argumentation og anerkeder, at andres synspunkter kan være lige så legitime som ens egne, selv om man er uenig.

Rollerne i spillet

Landmand_mand

Landmand Michael Storgård – Marianne Storgård,  42 år

Baggrund: Michael/Marianne driver et stort moderne landbrug med flere ejendomme og i alt 500 hektar jord, og 200 malkekøer i en ny, åben løsdriftstald, hvor dyrene går frit omkring. Der er også en produktion på 15.000 slagtesvin om året.

Michael/Marianne er tredje generation på gården. Landmand_kvinde_omvBedsteforældrene købte den i 1930erne. De opdyrkede selv hede med håndkraft og drænede engen. Faderen og Michael/Marianne har tilkøbt jord og opbygget bedriften til det, den er i dag, med store investeringer og hårdt arbejde. Michael/Marianne er gift med Hanne/Hans Storgård. De har børnene Christoffer, 19, som er i gang med en landmandsuddannelse og Emma, 16,
som går i gymnasiet.

CV og synspunkter:
DOWNLOAD
velkomstmaterialer til spillerne
Velkommen Michael  og Velkommen Marianne


milj+©aktivister_kvinde_1

Miljøaktivist og studerende Sofie/Simon Røllike.  24 år
Baggrund:  Sofie/Simon studerer antropologi på universitetet og bor i et bofællesskab i København. Hun/han vil skrive speciale om, hvad det betyder for lokalsamfund og sociale strukturer på landet i Sydamerika, når landbruget omstiller til intensiv produktion af sukker, majs og sojabønner, for at vi i den rige del af verden kan få biobrændstof til vores biler og proteinfoder til vores husdyr.Miljøaktivist_mand_omv

Sofie/Simons far er den kendte biolog og miljødebattør Klaus Røllike. Moderen er museumsinspektør Annette Danefæ, der nyder anseelse for sin store indsats for at bevare gamle husdyrracer.  Sofie/Simon er vegetar og spiser kun økologiske grønsager, som hun/han dels køber i et fødevarefællesskab eller dyrker selv.

CV og synspunkter:
DOWNLOAD
velkomstmaterialer til spillerne
Velkommen Sofie og Velkommen Simon


direkt+©r_mand_9

Direktør Asger/Anna Hartkorn,  35 år

Baggrund: Asger/Anna Hartkorn er opvokset i Gentofte. Faderen er  direktør i et fremgangsrigt medicinalfirma. Moderen er uddannet lægesekretær, men driver nu et lille eksklusivt spa- og wellnesscenter.  Selv har Asger/Anna en ph.d.-grad i bioteknologi fra Harvard Univerisity.Direktør_kvinde_omv

Han/hun har arbejdet med bio- og genteknologisk forskning og udvikling i forskellige internationale firmaer og er nu direktør i brancheorganisationen Dansk Agroteknologisk Forening. Gift med Miranda/Mikkel Hartkorn, og har børnene Phillip, 6 og Anastazia, 4, der begge allerede er startet på Copenhagen International School i Hellerup.

CV og synspunkter:
DOWNLOAD velkomstmaterialer til 

Velkommen Asger og Velkommen Anna


Borgmester_kvinde

Borgmester i Gårdbo Kommune Pernille/Peter Middelhede,  38 år

Baggrund: Pernille/Peter Middelhede er vokset op i en større jysk provinsby, hvor faderen var højskolelærer og moderen var hjemmegående. Forældrene var politisk engagerede i Socialliberalt Centerparti, og Borgmester_mand_omvPernille/Peter har også været medlem siden ungdommen.

Hun/han er folkeskolelærer, har siddet i kommunalbestyrelsen i en årrække og er borgmester i kommunen. Pernille/Peter er gift med konsulent Frederik/Fie Middelhede. De har datteren Asta, 13, som er en rigtig hestepige. For hendes skyld bor de på et nedlagt landbrug med plads til Astas og hendes venindes heste.

CV og synspunkter:
DOWNLOAD
velkomstmaterialer til spillerne
Velkommen Pernille og Velkommen Peter


 

Reklamer