Målgrupper

Den første version af spillet Fremtidens Landbrug blev lavet til elever i gymnasiet og på landbrugsskolerne, men det kan også spilles i foreninger eller ved debatmøder, hvor landbrug og miljø er på dagsordenen.

Spillet er testet med succes af elever helt ned til sjette klasse og af lektorer og professorer på universitetet. Hvad man får ud af det, og hvor avancerede diskussionerne i rollespillet bliver, afhænger af, hvad deltagerne selv kommer med af viden og forudsætninger. 

I gymnasiet er spillet egnet til at bruge i tværfaglige forløb. De relevante fag er naturgeografi, biologi og samfundsfag og desuden Almen Studieforberedelse (AT).

På landbrugsskolerne er spillet meget relevant i forhold samfundsfag og faget bæredygtighed på grunduddannelsen til landmand og i biologi og samfundsfag på landbrugets EUX, der kombinerer landmandsuddannelsen med en gymnasial uddannelse.

Læs mere
Relevans for gymnasiet
Relevans for landbrugsskolerne

Læs også Henrik Tuxens artikel om de didaktiske overvejelser bag brugen af rollespil i undervisningen. Den er især relavant i forhold til gymnasieskolen: Teori om rollespil i undervisningen

 Temaer i spillet:

  • Fødevareproduktion. Hvordan kan den voksende verdensbefolkning bedst brødfødes?
  • Biodiversitet. Hvordan og hvorfor påvirker landbrugsproduktionen den biologiske mangfoldighed?
  • Klima og klimaforandringe. Hvordan påvirker produktionen og energiforbruget i Danmark klimaet?
  • Demografi og erhvervsudvikling Hvor skal folk bo og arbejde i fremtiden – på landet eller i byen? Hvor sker jobvæksten og hvorfor? Kan det ændres?
  • Globalisering. Hvilken rolle skal dansk landbrug have i forhold til det globale fødevaremarked?
Reklamer